پاورپوینت (اسلاید) چهره زشت سازمان

پاورپوینت (اسلاید) چهره زشت سازمان

پاورپوینت (اسلاید) چهره زشت سازمان

پاورپوینت ارائه کلاسی رشته مدیریت با موضوع چهره زشت سازمان، در حجم 27 اسلاید...

فهرست مطالب: سازمان به مثابه ابزار سلطه / سازمان ها چگونه کارکنان خود را استثمار می کنند؟ / سازمان، طبقه و کنترل / خطرات کاری، بیماریهای شغلی و حوادث صنعتی / کارباوری و فشارهای روحی و اجتماعی / سیاست های سازمانی و سازمان بنیادگرا و 


خرید آنلاین