پاورپوینت (اسلاید) شرکت کوکا کولا

پاورپوینت (اسلاید) شرکت کوکا کولا

پاورپوینت (اسلاید) شرکت کوکا کولا

پاورپوینت ارائه کلاسی درباره شرکت کوکا کولا، در حجم 40 اسلاید، همراه با تصاویر و توضیحات کامل....

فهرست مطالبب: تاریخچه، فعالیت در محیط کسب و کار، ماموریت، چشم انداز، ارزش ها، موقعیت بازار، عوامل محیطی خرد، رقبا، عرضه کنندگان، واسطه ها، کوکا کولا و رفتار مصرف کننده، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل شخصی، عوامل روانی، عوامل محیطی کلان، عوامل سیاسی، عوامل فرهنگی، عوامل اقتصادی، عوامل تکنولوژیکی، نیروی کار، کوکا کولا و خلاقیت، موفق ترین محصول و فهرست منابع


خرید آنلاین